Výpis Antonymá


Výpis Antonymá Sloveso formulár

  • držať, uložiť, hromadiť.
  • vyplniť, zaťaženie, balenie, doplnenie.

Výpis Synonymum