Vietor Antonymá


Vietor Antonymá Podstatné Meno formulár

  • vlastnom vymazanie, self-odsudzovali, skromnosť, pokora, nesmelosť, rezerva.

Vietor Antonymá Sloveso formulár

  • začať, vykonávať.

Vietor Synonymum