žať Synonymum


Žať Synonymum Sloveso formulár

  • uvedomiť, získať, zarobiť, vyhrať, zber, dostať, obstarať, odvodenie, vyrábať, zisk.
žať Synonymum Odkazy: získať, zarobiť, vyhrať, zber, obstarať, odvodenie, zisk,

žať Antonymá