Citácie Synonymum


Citácie Synonymum Podstatné Meno formulár

  • čestné uznanie vyznamenania, ocenenie, česť, chvála chvála, uznanie, pozdravovat, sláva, hold.
  • citácie citovať zdroj, priechod, zmienka, extrakt, výňatok, ilustrácie, text, odkaz, narážka.
  • predvolanie predvolanie, predvolanie, príkaz poradie, poplatku, hovor, príkazu, rozkazu.
Citácie Synonymum Odkazy: ocenenie, uznanie, sláva, hold, priechod, zmienka, odkaz, narážka, predvolanie, poplatku,