Disconcert Synonymum


Disconcert Synonymum Sloveso formulár

  • naštvaná, pletú, ozvučnice, pliesť, poplést, rozpakov, nesúhlasiť, odkladať, zmiasť, konca posveti, hrkálku, rošádu.
Disconcert Synonymum Odkazy: ozvučnice, pliesť, poplést, rozpakov, nesúhlasiť, odkladať, zmiasť, konca posveti,

Disconcert Antonymá