Gab Synonymum


Gab Synonymum Podstatné Meno formulár

  • diskusia, rozhovor, táranie, rozprávanie, rap, táraniu, tête-à-tête, tittle-tattle.

Gab Synonymum Sloveso formulár

  • diskusia, drby, táranie, rozprávanie, rap, jabber, prate, žvanit, tittle-tattle, čeľuste.
Gab Synonymum Odkazy: rozhovor, táranie, rozprávanie, rap, táraniu, tête-à-tête, tittle-tattle, drby, táranie, rozprávanie, rap, jabber, prate, tittle-tattle, čeľuste,