Kompletné Synonymum


Kompletné Synonymum Prídavné Meno formulár

  • celý, celý plenárne neoddeliteľnou, celkom plné, neskrátený.
  • hotové, splnené, dokonalý, uzavretých, skončil, zrelý, zrelé.
  • perfektné dôkladné, dokonalý, celkom, absolútna dyed-in-the-wool.

Kompletné Synonymum Sloveso formulár

  • dokončiť, koniec, vykonávať, plniť, uzavrieť.
  • perfektné, završujú, dokonalý, koruna, čiapku, realizovať, staršie.
Kompletné Synonymum Odkazy: celý, hotové, dokonalý, zrelé, dokonalý, celkom, dokončiť, koniec, vykonávať, uzavrieť, perfektné, dokonalý, koruna, realizovať, staršie,

Kompletné Antonymá