Márnosť Synonymum


Márnosť Synonymum Podstatné Meno formulár

  • vainglory, domýšľavosť, narcismus, ješitnost, self-admiration, self-domýšľavosť, self-praise, self-glorification, nafoukanost, vychvaľovanie, arogancia, hauteur, boastfulness.
Márnosť Synonymum Odkazy: vainglory, domýšľavosť, ješitnost, arogancia,

Márnosť Antonymá