Meander Synonymum


Meander Synonymum Sloveso formulár

  • twist, zase, vietor, motúzy, had, červ, corkscrew, blúdiť, túlať sa, rove, divagate, convolute, convolve, zabloudit.
Meander Synonymum Odkazy: zase, vietor, had, červ, blúdiť, rove,