Nakladať Synonymum


Nakladať Synonymum Príslovky formulár

  • usadiť, dokončiť, uzavrieť, urýchliť, zrušiť, vyriešiť, určiť, odstrániť.
  • vyhodiť, zahodiť, zbaviť, odstrániť, vyložiť, šrot, nevyžiadanej, výpis, deep-six.

Nakladať Synonymum Sloveso formulár

  • usporiadať, miesto, dať, objednať, nastaviť, upraviť, distribuovať, maršal, skupina, rozsah, klasifikovať.
  • vplyv, vyvolať, pôsobiť, výzva, viesť, pohybovať, sklon, predurčujú, dotknuté, skreslenie.
Nakladať Synonymum Odkazy: dokončiť, uzavrieť, urýchliť, zrušiť, vyriešiť, určiť, odstrániť, vyhodiť, zahodiť, zbaviť, odstrániť, šrot, nevyžiadanej, výpis, usporiadať, miesto, dať, nastaviť, upraviť, distribuovať, maršal, rozsah, vplyv, vyvolať, výzva, viesť, pohybovať, sklon, predurčujú, skreslenie,

Nakladať Antonymá