Nastavenie Synonymum


Nastavenie Synonymum Podstatné Meno formulár

  • pozície, stupeň, uhol, sada, polohy, situácie, umiestnenie, opraviť, tilt, držanie tela.
  • prostredie okolia, pozadia dekor, scenérie, obdobie, biotopov, scény, milieu, okolností, locale, atmosféru, stránky, situáciu.
  • rám montážny kabíny, hranice.
  • usporiadanie, plán, organizácie, schémy, systém, štruktúra, základ, koordináciu, okolnosti, prvky, zložky, rámec, blueprint, rozloženie, prehľadu, prístroje, apparat.
Nastavenie Synonymum Odkazy: pozície, stupeň, uhol, situácie, umiestnenie, opraviť, držanie tela, obdobie, okolností, locale, atmosféru, hranice, usporiadanie, plán, organizácie, schémy, systém, štruktúra, okolnosti, zložky, rámec, prehľadu, prístroje,