Neplatné Synonymum


Neplatné Synonymum Podstatné Meno formulár

  • vákuové prázdnoty, priepasti, ničoty, vyprázdněnosti jamy, priepasť, voľné miesto, neplatnosť, diera, zabudnutia.

Neplatné Synonymum Prídavné Meno formulár

  • neplatný zbytočné, márne, márne mrtve, neproduktívny, bezmocní, neúčinné, nevymáhateľné, neúčinná, zrušil, zrušený, null, nulový, mŕtvy.
  • prázdny, nemajúci, neplodná, duté, chýba, opustený, chcú, prázdne, neobývané, nevyplnené.

Neplatné Synonymum Sloveso formulár

  • eliminovať, prázdny, očistiť, evakuovať, močiť, vyprázdniť, kanalizácie, jasné, prejsť vody, vypúšťanie, vyžarujú, vysunúť, micturate, vylučovať.
  • zrušiť, vetovať, vyvrátiť, vytrieť, vrátiť, zapudit, popierajú.
Neplatné Synonymum Odkazy: priepasti, ničoty, priepasť, diera, zabudnutia, márne, neúčinné, null, prázdny, nemajúci, neplodná, duté, chýba, opustený, chcú, prázdne, neobývané, prázdny, očistiť, evakuovať, močiť, jasné, vypúšťanie, micturate, zrušiť, vyvrátiť, vrátiť, zapudit, popierajú,

Neplatné Antonymá