Obkľúčiť Synonymum


Obkľúčiť Synonymum Sloveso formulár

  • prekabátiť.
  • priestorový, opáš, zahŕňajú, uzavrite, lem, obmedziť, pohltila, objatí, investovať, trápia, obliehať.
Obkľúčiť Synonymum Odkazy: prekabátiť, opáš, zahŕňajú, lem, obmedziť, objatí, investovať, obliehať,