Odhodiť Synonymum


Odhodiť Synonymum Sloveso formulár

  • haly, zbaviť, zahodiť, odhodiť, vyhodiť, cast away, odmietnuť, nakladať, vyhnať, vysunúť, zriekajú.
  • vysunúť, vyhnať, absolutórium, hodiť, pokles, skládky, otočte, evakuovať, neplatné.
  • zahodiť, opustiť, odhodiť, nakladať, odmietnuť, odstrániť, zamietol.
Odhodiť Synonymum Odkazy: haly, zbaviť, zahodiť, odhodiť, vyhodiť, cast away, odmietnuť, nakladať, vyhnať, vyhnať, hodiť, pokles, skládky, otočte, evakuovať, neplatné, zahodiť, opustiť, odhodiť, nakladať, odmietnuť, odstrániť, zamietol,