Pivot Synonymum


Pivot Synonymum Podstatné Meno formulár

  • pokiaľ ide o bod, fulcrum, otočné, kingbolt, osi, záves, čapu, centrum, nápravy, zameranie, spoločné.

Pivot Synonymum Sloveso formulár

  • zase, záves, točí, závisieť, visieť, hojdačka, oscilovať, kolies, vír, otočná, špirála.
Pivot Synonymum Odkazy: otočné, osi, záves, centrum, nápravy, zameranie, spoločné, zase, záves, točí, visieť, hojdačka, oscilovať, vír, otočná, špirála,