Plazia Synonymum


Plazia Synonymum Sloveso formulár

  • plachtiť, plížiť, prekĺznuť, snímku, vykrútiť, zvíjať, twist, had.
Plazia Synonymum Odkazy: snímku, vykrútiť, zvíjať, had,