Ponor Synonymum


Ponor Synonymum Podstatné Meno formulár

  • kĺbu, diera, den, honkytonk, putyka, skládky, bar, taverna, speakeasy.
  • ponoriť, zostup, pokles, jeseň, rozstup, pera, vrhnúť, hlavičky, ponorenia, zatopeniu, ponorenie, kačica, dip.

Ponor Synonymum Sloveso formulár

  • ponoriť, klesnú, zostúpiť, skok, pokles, rozstup, pád, zniesť, vrhnúť, neponárajte, pohltiť, zaplaví, drez, kačica, namočiť, uhasiť.
Ponor Synonymum Odkazy: kĺbu, diera, den, skládky, bar, ponoriť, zostup, pokles, jeseň, vrhnúť, kačica, dip, ponoriť, zostúpiť, skok, pokles, pád, vrhnúť, neponárajte, pohltiť, zaplaví, drez, kačica, namočiť, uhasiť,