Povzdych Synonymum


Povzdych Synonymum Sloveso formulár

  • šelest.
Povzdych Synonymum Odkazy: šelest,