Prúd Synonymum


Prúd Synonymum Podstatné Meno formulár

  • brook creek, riečky, rieka, pobočka vidlice, podávač, prítok, vodného toku, prúd, tok, ihrisko, rill tunela, freshet, streamlet, zabiť.
  • výlev výbuch nárast, spech, torrent, praskla, erupcie, nápor, vypúšťanie, povodeň, povodňovej.

Prúd Synonymum Sloveso formulár

  • tok, vydať, naliať späť, samozrejme, spustiť, roll, pokračovať, pokrok, spech, nárast, striekať, povodeň, pretečeniu, úniku, kaskády.
Prúd Synonymum Odkazy: riečky, rieka, prúd, tok, zabiť, spech, torrent, praskla, erupcie, nápor, vypúšťanie, povodeň, tok, spustiť, roll, pokračovať, pokrok, spech, nárast, striekať, povodeň, úniku,