Prenasledovať Synonymum


Prenasledovať Synonymum Sloveso formulár

  • obťažovať, jazvec, utláčať, trápenie, obetovať, harry, postihujú, trestať, mučenie, trápia, núdzi, starať, obťažujú, trápiť.
Prenasledovať Synonymum Odkazy: obťažovať, jazvec, utláčať, trápenie, obetovať, postihujú, trestať, núdzi, obťažujú, trápiť,

Prenasledovať Antonymá