Presmerovanie Synonymum


Presmerovanie Synonymum Prídavné Meno formulár

  • zábavné, príjemné, príjemný, humorné, hravé, náladový, športovej, očarujúce, slávnostné, zábava.

Presmerovanie Synonymum Sloveso formulár

  • odvrátiť.
Presmerovanie Synonymum Odkazy: zábavné, príjemné, príjemný, humorné, hravé, náladový, očarujúce, slávnostné, zábava, odvrátiť,

Presmerovanie Antonymá