Problémy Synonymum


Problémy Synonymum Podstatné Meno formulár

  • choroby, mor, ochorenia, škodcov, záťaž, obtiaž, bolesti hlavy, zodpovednosť, katastrofa, nehody, katastrofy, nešťastie, smolu, zlé správy, ranu.
  • dilema, problém, rozpaky, ťažkosti, neporiadok, mieste, diera, slepej uličky, nesúvislosti bezradnost, squeeze, viazať, džem, zmätok, mix-up.
  • nepokoj, nepokoje, rozruch, krik, kvasiť, zvar, bezprávie, nespokojnosť, dunenie, reptania, povstanie, bordel, rvačky, zločinu.
  • núdzi strach, nepokoj, trápenie utrpenia, úzkosť, nervozita, smútok, bieda, trápenie, iné ujmy, nepohodlie, bolesť, utrpenie.
  • práce, potu, námahe, bolesti, obťažovať, sval, starostlivosť, si myslel, snaha, driny, nepríjemnosti.

Problémy Synonymum Sloveso formulár

  • nepríjemnosti, vyrušovať, discommode, uhasiť, rušiť, obťažovať, zaťažiť, brániť, uložiť, zaťaženie.
  • núdzi, starať, obťažujú, konca posveti, pretrepávajte, postihujú, zarmoutit, bolieť, trápiť, naštvaná, presunúť, hnev, dráždiť, zlobit.
Problémy Synonymum Odkazy: choroby, mor, ochorenia, škodcov, záťaž, zodpovednosť, nehody, katastrofy, nešťastie, smolu, ranu, dilema, problém, rozpaky, ťažkosti, neporiadok, mieste, diera, slepej uličky, squeeze, džem, zmätok, mix-up, nepokoj, nepokoje, rozruch, krik, zvar, nespokojnosť, reptania, povstanie, bordel, rvačky, nepokoj, úzkosť, nervozita, smútok, trápenie, iné ujmy, nepohodlie, bolesť, utrpenie, práce, potu, námahe, obťažovať, nepríjemnosti, nepríjemnosti, vyrušovať, discommode, uhasiť, rušiť, obťažovať, zaťažiť, brániť, uložiť, zaťaženie, núdzi, obťažujú, konca posveti, pretrepávajte, postihujú, zarmoutit, bolieť, trápiť, hnev, dráždiť, zlobit,

Problémy Antonymá