Spoločné Synonymum


Spoločné Synonymum Prídavné Meno formulár

  • hrubý, vulgárny nízke nižšia, lacné, chatrný, druhá sadzba, opovrhnutiahodné.
  • obecných verejných, kolektívne, populárne, sociálne, spoločenské.
  • obyčajné samozrejmosťou, bežné pravidelné, holý, prostredná.
  • rozšírené všeobecné, prevláda, rozsiahle, prevládajúce všadeprítomné, známe.

Spoločne Synonymum Príslovky formulár

  • jednotne dohromady, conjointly, spolu, vzájomne, spoločne.
  • spoločne ruku v ruke, jednomyseľne v tandeme, bok po boku, ako celku, ako jeden, en masse, jednotne conjointly navzájom, spoločné.
  • súčasne, v súzvuku, v rovnakom čase, v zbore, sa naraz, ako jedna.
Spoločné Synonymum Odkazy: hrubý, lacné, chatrný, kolektívne, populárne, prevláda, rozsiahle, známe, vzájomne, spoločne, spoločné, súčasne,

Spoločné Antonymá