Stlačiť Synonymum


Stlačiť Synonymum Sloveso formulár

  • ničí, ponížiť, rozkladať, odpisovať, devalvovať, znížiť.
  • stlačte nadol, zatlačte jamku, duté, zploštit, úroveň, prehĺbiť, jamku, umývadlo.
  • zarmoutit, odradiť, dispirit, enervate, pomaly, devitalize, dishearten, deprimovat, sap.
Stlačiť Synonymum Odkazy: ničí, ponížiť, rozkladať, odpisovať, znížiť, duté, zarmoutit, odradiť, enervate, pomaly, devitalize, dishearten, deprimovat, sap,

Stlačiť Antonymá