Ukončiť Synonymum


Ukončiť Synonymum Sloveso formulár

  • kužeľovou off, deescalate, nepoľavila, znížiť, ochladiť, zmenšovať, ustupovať, pokles, spomaľovať.
  • opustiť, ísť preč, odchýliť, vzlietnuť, ísť, odstúpiť, odísť, obhájiteľné, odstrániť, ukončite, neopustím, vypadnú, rozdeliť.
  • prestali, ustat, vzdať, prerušiť, pokles, odísť preč, zastavenie, opustiť, uzavrieť, zastaviť.
  • viazané, obmedziť, hrany, hranice, ohraničujú, zahŕňajú, držiak, uzavrite.
  • zastaviť, ukončiť, dokončiť, uzavrieť, odrezať, prerušiť, prestane, kompletné, vyvrcholí, vietor.
Ukončiť Synonymum Odkazy: deescalate, nepoľavila, znížiť, zmenšovať, ustupovať, pokles, opustiť, odchýliť, ísť, odstúpiť, obhájiteľné, odstrániť, rozdeliť, vzdať, prerušiť, pokles, zastavenie, opustiť, uzavrieť, zastaviť, viazané, obmedziť, hranice, zahŕňajú, držiak, zastaviť, ukončiť, dokončiť, uzavrieť, prerušiť, prestane, kompletné, vyvrcholí, vietor,

Ukončiť Antonymá