Zatáčať Synonymum


Zatáčať Synonymum Sloveso formulár

  • odchýliť, tergiversate, prepínanie, vadu, púšť, sebevraždu, odtrhnutie, líšia, divagate, rozchádzajú.
  • posun, zase, porezať, pripináčika, hojdačka, cik-cak, odchýliť, rozchádzajú, krivka, dodge, drift.
Zatáčať Synonymum Odkazy: odchýliť, tergiversate, púšť, sebevraždu, odtrhnutie, rozchádzajú, posun, zase, porezať, hojdačka, odchýliť, rozchádzajú, krivka, dodge,