Zmätku Synonymum


Zmätku Synonymum Podstatné Meno formulár

  • porucha, neporiadok, spleť, mix-up, motokros, naštvaná, zmätok, dislokácie, dezorganizácie.
Zmätku Synonymum Odkazy: porucha, neporiadok, spleť, mix-up, motokros, zmätok,