Abnormálne Antonymá


Abnormálne Synonymum Prídavné Meno formulár

  • normálne, obvyklé, štandard, prírodné, obyčajné, každodenné, typické.

Abnormálne Synonymum