Aboveboard Zadné Antonymá


Aboveboard Zadné Synonymum Prídavné Meno formulár

  • zaludny, pod rukou, skryté, ľstivý nevyspytateľný, nejasné, dvojzmyselné.

Aboveboard Zadné Synonymum