Absolútna Antonymá


Absolútna Synonymum Prídavné Meno formulár

  • čiastočné obmedzený, obmedzený, podmienené.
  • nedokonalé, neúplné, zriedený.
  • podmienené dohadoch, dočasné.

Absolútna Synonymum