Absolvovanie Antonymá


Absolvovanie Synonymum Podstatné Meno formulár

  • trvalý, nehynoucí, večný.

Absolvovanie Synonymum