Absolvovanie Antonymá


Absolvovanie Antonymá Podstatné Meno formulár

  • trvalý, nehynoucí, večný.

Absolvovanie Synonymum