Absorbovať Antonymá


Absorbovať Antonymá Sloveso formulár

  • eliminovať, absolutórium, rozdávať, odhodiť.
  • vŕtanie, unavený, pneumatík, pall, cloy, odpudzujú.

Absorbovať Synonymum