Abstraktné Antonymá


Abstraktné Antonymá Prídavné Meno formulár

  • jasné, jednoduché, nekomplikované.
  • konkrétne, betón, praktické, konkrétne uvedené.

Abstraktné Synonymum