Absurdné Antonymá


Absurdné Antonymá Prídavné Meno formulár

  • primerané, rozumné, realistické, vierohodné.
  • vážne, čestné, rozumný.

Absurdné Synonymum