Administratívnych Antonymá


Administratívnych Antonymá Prídavné Meno formulár

  • sekulárne, ležal, dočasné, pozemské.

Administratívnych Synonymum