Ado Antonymá


Ado Antonymá Podstatné Meno formulár

  • mier, pokoj, kľud, nečinnosť, apatia.

Ado Synonymum