Adstringentné Antonymá


Adstringentné Antonymá Prídavné Meno formulár

  • zhovievavé, tolerantná, jemný, forbearing, zhovievavý, mäkké.

Adstringentné Synonymum