Advokát Antonymá


Advokát Antonymá Podstatné Meno formulár

  • súper, kritik, nepriateľ, protivník.

Advokát Antonymá Sloveso formulár

  • oponovať, odradiť, counter, boj proti.

Advokát Synonymum