Advokát Antonymá


Advokát Synonymum Podstatné Meno formulár

  • súper, kritik, nepriateľ, protivník.

Advokát Synonymum Sloveso formulár

  • oponovať, odradiť, counter, boj proti.

Advokát Synonymum