Afinita Antonymá


Afinita Synonymum Podstatné Meno formulár

  • antipatie nepriateľstvo, nechuť, disinclination.

Afinita Synonymum