Agilné Antonymá


Agilné Synonymum Prídavné Meno formulár

  • pomalý, nechápavý tupá, oafish.
  • ťažký úmorné, nemotorný, nešikovný, klutzy.

Agilné Synonymum