Agresívne Antonymá


Agresívne Antonymá Prídavné Meno formulár

  • nesmelý effacing apatická, pomalý, costive.
  • pokojné, mier-milujúci, pacifik, obranný, placatory.
  • ústretový, bezstarostný, zmierlivý, ohrozenia, pacifik, pohode.

Agresívne Synonymum