Agresivita Antonymá


Agresivita Synonymum Podstatné Meno formulár

  • bojazlivosť, plachosť, jemné temperament.

Agresivita Synonymum