Agresivita Antonymá


Agresivita Antonymá Podstatné Meno formulár

  • bojazlivosť, plachosť, jemné temperament.

Agresivita Synonymum