Akreditované Antonymá


Akreditované Synonymum Prídavné Meno formulár

  • neoficiálny nelicencované, nezákonné, neoprávnené, samozvaný tzv, soi-disant.

Akreditované Synonymum