Aktívne Antonymá


Aktívne Antonymá Prídavné Meno formulár

  • inertný, pomalý, letargický, logy, flegmatik.
  • ľahostajný, oddelené nezúčastnený uvoľnený, nezapojené, dégage.
  • tichý, kľudový mŕtve, spiace, spí.

Aktívne Synonymum