Aktivovať Antonymá


Aktivovať Synonymum Sloveso formulár

  • odradiť, brániť, zablokovať.
  • znehybniť, paralyzovať otupiť, oslabiť, kontrola, zastaviť.

Aktivovať Synonymum