Aktuálne Antonymá


Aktuálne Antonymá Prídavné Meno formulár

  • predchádzajúci, minulej, minulosť, historické, bývalý.
  • staré, zastarané, bývalej, kedysi, historické.
  • staromódny, passé, neaktuálne, zastarané, datované.
  • zastaranou neaktuálne, nepopulárne, nemoderné, outre.

Aktuálne Synonymum