Akumulovať Antonymá


Akumulovať Synonymum Sloveso formulár

  • zbaviť, stráviť, vyhodiť, darovať, distribuovať, rozptýliť.

Akumulovať Synonymum