Radosť Antonymá


Radosť Antonymá Podstatné Meno formulár

  • problémy, strach, sklamanie, trápenie.
  • smútok, bolesť, nepohodlie, deprivácia.
  • smútok, melanchólia, utrpenie, zúfalstvo.
  • znechutenie, nespokojnosť, nechuť, vŕtanie, presuňte.

Radosť Antonymá Sloveso formulár

  • vyhnúť sa vyhýbajú, opovrhnutie, objekt, nepáči.

Radosť Synonymum