Prehľadávať všetky Antonymá


  • Zvuk Antonymá: hlúpe, hlúpe, absurdné, blázon.slabý slabý, poškodené nepoužiteľným, mimo poradia, z komisie.čiastočné nepresvedčivé, neúčinné.neortodoxný nevyskúšaný, nevyskúšané,...
  • Zvýhodnené Antonymá: znevýhodnených, znevýhodnené, zraniteľné, slabý, zanedbané, nešťastné.
  • Zvyknutí Antonymá: vzácne, nezvyčajné, špeciálne, mimoriadne, cudzinec.
  • Zvýraznite Antonymá: bagatelizovať, lesk nad tón nadol, popliesť, obskurní, ignorovať.
  • Zvýšená Antonymá: banálne, svetský, chodec, priemerný, triviálne.
  • Zvýšiť Antonymá: vykoreniť, zabiť, zničiť, zabrániť, znížiť.padol zbúrať, strhnúť, zvrhnúť, úroveň.znižovať, zmierniť, znížiť, zmenšovať, zmenšovať, znížiť, znížiť, kondenzovať,...
  • Zvyškové Antonymá: funkčné, užitočné, praktické, rozvinuté, perfektné.
  • Zvyšok Antonymá: práca, činnosť, zhonu, námahe, potu a driny.práce, driny, bustle, hustle.agitácia vzrušenie poruchy, hluk, narušenia, zmätok.
  • Zvyšujú Antonymá: abate, zjemňujú, zmiernenie, tón nadol, oslabiť.
  •