Prehľadávať všetky Antonymá


  • Zvuk Antonymá: slabý slabý, poškodené nepoužiteľným, mimo poradia, z komisie.neortodoxný nevyskúšaný, nevyskúšané, teoretické.čiastočné nepresvedčivé, neúčinné.vratky nespoľahlivé,...
  • Zvýhodnené Antonymá: znevýhodnených, znevýhodnené, zraniteľné, slabý, zanedbané, nešťastné.
  • Zvyknutí Antonymá: vzácne, nezvyčajné, špeciálne, mimoriadne, cudzinec.
  • Zvýraznite Antonymá: bagatelizovať, lesk nad tón nadol, popliesť, obskurní, ignorovať.
  • Zvýšená Antonymá: banálne, svetský, chodec, priemerný, triviálne.
  • Zvýšiť Antonymá: zníženie, obmedzenie, zníženie, oslabenie, odmietnuť.odvádzať pozornosť, znižovať, oslabovať, zhoršiť, narušiť.oslabiť, zmierniť, skrátiť, obmedziť, znížiť.znižovať,...
  • Zvyškové Antonymá: funkčné, užitočné, praktické, rozvinuté, perfektné.
  • Zvyšok Antonymá: práce, driny, bustle, hustle.práca, činnosť, zhonu, námahe, potu a driny.agitácia vzrušenie poruchy, hluk, narušenia, zmätok.
  • Zvyšujú Antonymá: abate, zjemňujú, zmiernenie, tón nadol, oslabiť.
  •