Prehľadávať všetky Synonymum


  • Zvýšiť Synonymum: vzostup prírastok, nános, akruálne, rozpätie intervalu, šírenie, zisk, zisk, úžitok.rast rozvoj, rozšírenie, zväčšenie pŕs, rozšírenie rozšírenie, okrem.vzbudiť, naznačujú,...
  • Zvyškové Synonymum: primitívne, nevyvinutý, nedokonalé, neúplné, zastarané, k ničomu, nefunkčná, samoúčelné.
  • Zvyšky Synonymum: zvyšok šrot rezíduí, pozostatok, opustenie, ort, inkasovaných, prebytok, náhradné, extra, zostatok.odmietnuť, drobov, smeti, odpad mláto, hnusný, smeti, junk, kalov.zápisky, šrot,...
  • Zvyšok Synonymum: relaxácia, lenivosti, pohodlnosti, somnolence, letargia, nečinnosti, regeneráciu, osvieženie, revitalizácia, voľný čas, spánku, pokoja, dôchodku, nap, podřimovat, kľud, siesta,...
  • Zvyšujú Synonymum: zintenzívniť, zvýšiť, rozšíriť, zaostrenie, zosilňovať, zhoršiť, posilniť, zvýšiť, posilniť, maximalizovať, zväčšenie, vopred, zväčšiť, preháňať, rozvíjať.
  • Zženštilý Synonymum: zženštilý, zženštilý, mäkké, slabé, sissyish.
  •